Tietosuoja käytäntömme

1. Rekisterin ylläpitäjä
Ari Markkola, Ratastie 1  61300 Kurikka, 040 5825 609 info@arimarkkola.fi, Y- tunnus: 1108827-1

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
Ari Markkola info@arimarkkola.fi, 0405825 609

3. Rekisterin nimi
Ari Markkolan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Rekisterin käyttötarkoitus on ainostaan Ari Markkolan asiakassuhteiden ylläpito, jokamahdollistaa tilausten käsittelyn, arkistoinnin, sekä toimitusten seuraamisen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää tominnan kehittämiseen, tuotteiden tarjoamiseen,myymiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tilausten tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin. Tietoja ei käytetä markkonointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

5. Rekisterin tietosisältö
Etunimi, sukunimi, postiosoite,sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilaus-ja laskutustiedot,tilausten mahdolliset seurantakoodit

6. Kuvaus siitä mistä henkilötiedoton saatu
Tiedot tallentuvt asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa, sähköpostilla, puhelimitse tai muissa kanavissa yhteyttä ottamalla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja henkilötietojen vastaanottajaryhmät
Henkilötietorekisteriä käyttävät ainoastaan rekisterin ylläpitäjä ja tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät.   Rekisteriin merkittyjä tietoja voidaan luovuttaa kirjanpitoon laskutusta vartenHenkilötietoja ei luovuteta muuhun käyttön. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Asiakkaan ostaessa Ari Markkolalta tuotteita, on rekisterinpitäjällä oikeus ilmoittaa tilauksen käsittelyyn tarvittavat asiakkaan tiedot yhteistyökumppanille,esim. Postille. Asiaks saa halutessaan käytettävän yrityksen yhteystiedot ja rekisteriselosteen.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla (rekisteröidyllä) on milloin tahansa oikeus saada tietoonsa rekisteröidyt henkilötietonsa. Rekisteröidyllä on millin tahansa oikeus oikasta omia tietojaan, poistaa omat tiedot rekisteristä tai halutessaa rajoittaa moien tietojen käyttöä. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle, mikäli huomaa tietoja käytetyn väärin. Kyselyt,oikaisut, rajoitukset ja poistot rekisteristä on tehtävä kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Ari Markkolan asiakasrekisterissä tiedot säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan mukaisesti.Kirjanpitoon kuuluviin tapahtumiin liittyvä kirjeenvaihto on säilytettävä 6 vuotta plus kuluva vuosi, sekä kirjanpidon tositteet 10 vuotta.

10. Evästeet
Sivusto käyttää evästeitä palveluiden toimittamisessa ja liikenteen analysoinnissa anonyymisti. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet keräävät tietoa seuraavista: käyttäjän IP – osoite, kellonaika,käytetyt sivut,selaintyyppi, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.